Trang chủ

Văn hóa - Xã hội - ANQP

Đình Gia Viên tổ chức ngày giỗ Vũ Quận Quyến Hoa
Ngày đăng 30/07/2015 | 12:00 | Lượt xem: 2912

Ngày 30/7/2015 (tức ngày 16/6 âm lịch ), tại di tích lịch sử văn hóa đình Gia Viên, ban quản lý đã tổ chức ngày giỗ Vũ Quận Quyến Hoa.

Đảng Ủy - UBND - UBMTTQ VN phường Gia Viên làm lễ dâng hương

Tiểu sử tóm tắt

Chúa bà là nữ tướng tài giỏi của thời tiên Ngô Vương Thiên Tử. Được đức Ngô Vương tin cậy trao quyền cho quận chúa cai quản toàn bộ kho quân lương, quân nhu tại bản doanh (trang Gia Viên) thuộc làng Cấm, nay là phường Gia Viên, phố Cấm.

            Hàng vạn binh mã thủy bộ, quân sỹ, thuyền, ngựa, voi …. do bàn tay Chúa Bà lo toan đầy đủ. Khẩu hiệu của bà là: "Thực túc binh cường", ăn no đánh thắng.

            Với sự chỉ huy tài ba của đức Ngô Vương Thiên Tử, cùng sự chuẩn bị chu đáo về tương thảo, với lòng quyết tâm chiến đấu cao, quan sỹ thời đó đã làm nên chiến thắng Bạch Đằng Giang lịch sử, dẹp tan quân Nam Hán, phò vua giúp nước, xây dựng nền độc lập tự chủ cho nước nhà.

            Do công lao to lớn, Chúa Bà được nhà vua ban sắc phong: "Hộ quốc trang huy - Thượng đẳng tôn thần". Nhân dân khắp nơi lập đền thờ vua Ngô Vương và thờ Chúa Bà ở Quận Ngô Quyền có Chùa Linh Quang, đình Gia Viên, đền Tiên Nga và nhiều nơi hương khói phụng sự Chúa Bà (ghi theo thần phả năm 2000).