Trang chủ

Văn hóa - Xã hội - ANQP

Tiếp tục các hoạt động kiểm tra An toàn thực phẩm.
Ngày đăng 28/03/2019 | 04:49 | Lượt xem: 1030

Sáng ngày 28.3.2019. Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP phường Gia Viên đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thịt lợn và các sản phẩm từ thịt.

Qua kiểm tra, đa số các cơ sở đã chấp hành các qui định đảm bảo ATTP như đã có hóa đơn nhập hàng hoặc có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y.
Đoàn tuyên truyền cho các cơ sở thực hiện nghiêm các qui định về ATTP để cung cấp thực phẩm an toàn tới cho người dân.