Trang chủ

Văn hóa - Xã hội - ANQP

Phường Gia Viên tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức ATTP.
Ngày đăng 13/12/2018 | 02:26 | Lượt xem: 771

Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án mô hình điểm quản lý thức ăn đường phố: "Cải thiện điều kiện đảm bảo ATTP thức ăn đường phố" năm 2018. Chiều hôm nay, Ban chỉ đạo liên ngành ATTP phường Gia Viên tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức ATTP. 
Tại Hội nghị đại biểu được cập nhật một số văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực ATTP và các kiến thức ATTP.

Qua Hội nghị, sẽ giúp cho các đại biểu, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, thức ăn đường phố trên địa bàn phường thực hiện tốt các qui định về ATTP để đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm an toàn đến mọi người dân.