Trang chủ

Văn hóa - Xã hội - ANQP

Tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 12 của HDND quận về việc triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP trên địa bàn phường
Ngày đăng 09/08/2018 | 07:55 | Lượt xem: 1311

Ban chỉ đạo liên ngành ATTP phường Gia Viên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm để chuẩn bị cho việc ký Bản cam kết bảo đảm ATTP giữa các cơ sở với UBND phường. Trong tháng 8/2018, 70 cơ sở sẽ ký cam kết đảm bảo ATTP với UBND phường.