Trang chủ

Văn hóa - Xã hội - ANQP

Thực hiện Kế hoạch triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2018
Ngày đăng 11/05/2018 | 02:10 | Lượt xem: 695

Thực hiện Kế hoạch triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2018 (15/4 - 15/5/2018). Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP phường Gia Viên đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố theo phân cấp trên địa bàn phường. Qua đó, kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở thực hiện tốt các qui định về ATTP, đảm bảo cung cấp thực phẩm an toàn cho nhân dân.

Sáng nay, ngày 11.5.2018. Đoàn kiểm tra liên ngành phường phối hợp với đoàn liên ngành quận Ngô Quyền kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phân cấp quận quản lý trên địa bàn phường. Qua kiểm tra, đa số các cơ sở thực hiện tốt các qui định về ATTP. Đoàn hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Một số hình ảnh: