Trang chủ

Văn bản chỉ đạo

Thông báo kết luận của Chủ tịch tại cuộc họp giao ban với CB, CC, LĐHĐ UBND phường

Ngày đăng 17/06/2019 | 07:21 | Lượt xem: 1457
Thông báo kết luận của Chủ tịch tại cuộc họp giao ban với CB, CC, LĐHĐ UBND phường

Thông báo kết luận của Chủ tịch tại cuộc họp giao ban với CB, CC, LĐHĐ UBND phường

Ngày đăng 07/05/2019 | 07:19 | Lượt xem: 325
Thông báo kết luận của Chủ tịch tại cuộc họp giao ban với CB, CC, LĐHĐ UBND phường

Thông báo Kết luận của CT UBND phường tại cuộc họp giao ban CB,CC,LĐHĐ UBND phường Gia Viên

Ngày đăng 18/03/2019 | 04:53 | Lượt xem: 329
Thông báo Kết luận của CT UBND phường tại cuộc họp giao ban CB,CC,LĐHĐ UBND phường Gia Viên

Thông báo tổng triển khai KH Tổng điều tra dân số và nhà ở giai đoạn 2019-2029 trên địa bàn phường Gia Viên

Ngày đăng 11/03/2019 | 04:52 | Lượt xem: 328
Thông báo tổng triển khai KH Tổng điều tra dân số và nhà ở giai đoạn 2019-2029 trên địa bàn phường Gia Viên

Thông báo Kết luận của CT UBND phường tại cuộc họp giao ban CB,CC,LĐHĐ UBND phường Gia Viên

Ngày đăng 04/03/2019 | 04:50 | Lượt xem: 353
Thông báo Kết luận của CT UBND phường tại cuộc họp giao ban CB,CC,LĐHĐ UBND phường Gia Viên

Thông báo Kết luận của CT UBND phường tại cuộc họp giao ban CB,CC,LĐHĐ UBND phường Gia Viên

Ngày đăng 02/01/2019 | 04:45 | Lượt xem: 148
Thông báo Kết luận của CT UBND phường tại cuộc họp giao ban CB,CC,LĐHĐ UBND phường Gia Viên 

Thông báo về việc tổng dọn vệ sinh và chào đón Xuân Mậu Tuất 2018

Ngày đăng 05/02/2018 | 09:01 | Lượt xem: 262
............

Qđ triệu tập kỳ họp thứ 4 HĐND PHƯỜNG KHOÁ VIII

Ngày đăng 05/06/2017 | 08:20 | Lượt xem: 289
Qđ triệu tập kỳ họp thứ 4 HĐND PHƯỜNG KHOÁ viii

Qđ thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 05/04/2017 | 08:19 | Lượt xem: 219
Qđ thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn Phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Ngày đăng 21/08/2017 | 05:41 | Lượt xem: 864
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn Phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm năm 2017

Ngày đăng 10/02/2017 | 05:35 | Lượt xem: 212
Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm năm 2017

Tb kết luận giám sát của Thường trực HĐND phường về công tác Cải cách hành chính

Ngày đăng 24/04/2017 | 05:41 | Lượt xem: 289
Tb kết luận giám sát của Thường trực HĐND phường về công tác Cải cách hành chính

Tb về quyết định triệu tập kỳ họp thứ Tư HĐND phường Gia Viên khoá VIII

Ngày đăng 25/05/2017 | 05:43 | Lượt xem: 265
Tb về quyết định triệu tập kỳ họp thứ Tư HĐND phường Gia Viên khoá VIII

TB kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND phường khoá, VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 03/07/2017 | 05:45 | Lượt xem: 300
TB kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND phường khoá, VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao phường Gia Viền lần thứ IV

Ngày đăng 11/02/2017 | 05:37 | Lượt xem: 223
Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao phường Gia Viền lần thứ IV