Trang chủ

Văn bản chỉ đạo

Qđ triệu tập kỳ họp thứ 4 HĐND PHƯỜNG KHOÁ VIII

Ngày đăng 05/06/2017 | 08:20 | Lượt xem: 73
Qđ triệu tập kỳ họp thứ 4 HĐND PHƯỜNG KHOÁ viii

Qđ thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 05/04/2017 | 08:19 | Lượt xem: 27
Qđ thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn Phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Ngày đăng 21/08/2017 | 05:41 | Lượt xem: 446
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn Phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm năm 2017

Ngày đăng 10/02/2017 | 05:35 | Lượt xem: 36
Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm năm 2017

Tb kết luận giám sát của Thường trực HĐND phường về công tác Cải cách hành chính

Ngày đăng 24/04/2017 | 05:41 | Lượt xem: 56
Tb kết luận giám sát của Thường trực HĐND phường về công tác Cải cách hành chính

Tb về quyết định triệu tập kỳ họp thứ Tư HĐND phường Gia Viên khoá VIII

Ngày đăng 25/05/2017 | 05:43 | Lượt xem: 42
Tb về quyết định triệu tập kỳ họp thứ Tư HĐND phường Gia Viên khoá VIII

TB kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND phường khoá, VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 03/07/2017 | 05:45 | Lượt xem: 82
TB kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND phường khoá, VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao phường Gia Viền lần thứ IV

Ngày đăng 11/02/2017 | 05:37 | Lượt xem: 29
Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao phường Gia Viền lần thứ IV