Trang chủ

Tin tức sự kiện nổi bật

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI LÀM NHIỆM VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG GIA VIÊN
Ngày đăng 08/06/2018 | 09:49 | Lượt xem: 575

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI LÀM NHIỆM VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG GIA VIÊN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Ngọc Hiếu

Phó Chủ tịch UBND phường

0225628488

2

Đặng Hồng Quân

Văn phòng - Thống kê

02253760514