Trang chủ

Tin trong nước

Đại hội Đảng bộ phường Gia Viên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày đăng 04/05/2020 | 10:50 | Lượt xem: 745

Ngày 04/5/2020, Đảng bộ phường Gia Viên tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Thông tri số 36 của Thành uỷ Hải Phòng; Kế hoạch số 171 của Quận uỷ về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ vào nội dung chương trình, sau 1 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Gia Viên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.