Trang chủ

Tin nổi bật

Chủ đề năm 2018 là “Đô thị văn minh - An sinh xã hội” phường Gia Viên trên báo ANHP ngày 27/6/2018
Ngày đăng 28/06/2018 | 10:58 | Lượt xem: 652

Lấy chủ đề năm 2018 là "Đô thị văn minh - An sinh xã hội" trong 6 tháng đầu năm Chính quyền và nhân dân phường Gia Viên đã có nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả trong việc thực hiện chủ đề năm của phường. Với cách làm mới, hiệu quả cao phường Gia Viên đang đổi mới từng ngày, nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân trên địa bàn phường.

"Đô thị văn minh - An sinh xã hội"