Trang chủ

Tin mới nhất

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI LÀM NHIỆM VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG GIA VIÊN
Ngày đăng 08/06/2018 | 09:49 | Lượt xem: 16

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI LÀM NHIỆM VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG GIA VIÊN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Ngọc Hiếu

Phó Chủ tịch UBND phường

0225628488

2

Đặng Hồng Quân

Văn phòng - Thống kê

02253760514