Quy trình Văn hóa

Ngày đăng 15/08/2020 | 08:02 | Lượt xem: 348
Quy trình Văn hóa

Lĩnh vực Gia đình - Thủ tục Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Ngày đăng 23/04/2019 | 08:48 | Lượt xem: 190
* Trình tự thực hiện: - Trưởng khu dân cư căn cứ vào Bản đăng ký tham gia thi đua và bảng tự đánh giá của hộ gia đình để tổng hợp danh sách gia đình đủ điều kiện bình xét. - Trưởng khu dân...

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở - Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Ngày đăng 23/04/2019 | 08:49 | Lượt xem: 201
* Trình tự thực hiện: - Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức hàng năm phải gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã (trực tiếp,...

Lĩnh vực Thể dục thể thao - Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Ngày đăng 23/04/2019 | 08:47 | Lượt xem: 194
* Trình tự thực hiện: - Bước 1:  Tổ chức, cá nhân gửi đơn đề nghị đến Ủy ban nhân dân  cấp xã nơi có câu lạc bộ hoạt động. - Bước 2:  Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ đề...

QT- 04 khen thưởng

Ngày đăng 10/06/2018 | 10:53 | Lượt xem: 468
QT- 04 khen thưởng

QT-03 thanh lap CLB the thao

Ngày đăng 01/08/2017 | 10:52 | Lượt xem: 179
QT-03 thanh lap CLB the thao

QT-02 cong nhan gia dinh van hoa

Ngày đăng 01/08/2017 | 10:51 | Lượt xem: 163
QT-02 cong nhan gia dinh van hoa

QT-01 cap dang ky hoat dong thu vien.

Ngày đăng 01/08/2017 | 10:50 | Lượt xem: 169
QT-01 cap dang ky hoat dong thu vien.