Trang chủ

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Ngày đăng 19/04/2019 | 02:40 | Lượt xem: 570
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã. 1. Trình tự thực hiện:  - Người đề nghị nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai...

Chi tiết Thủ tục Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã.

Ngày đăng 22/03/2017 | 09:28 | Lượt xem: 199
1. Trình tự thực hiện:  - Người đề nghị nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã. - Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: thẩm tra, xác minh tìm...

Danh mục TTHC lĩnh vực Tài nguyên môi trường

Ngày đăng 22/03/2017 | 09:27 | Lượt xem: 201
Danh mục TTHC lĩnh vực Tài nguyên môi trường

TTHC lĩnh vực Tài nguyên Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 22/03/2017 | 09:27 | Lượt xem: 221
TTHC lĩnh vực Tài nguyên Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định công bố Bộ TTHC lĩnh vực Tài nguyên môi trường

Ngày đăng 22/03/2017 | 09:26 | Lượt xem: 199
Quyết định số 579 ngày 16/3/2017