Trang chủ

Hoạt động Đảng ủy - Đoàn Thể Phường

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Gia Viên nhiệm kỳ 2020-2022 thành công tốt đẹp
Ngày đăng 11/01/2020 | 08:15 | Lượt xem: 1145

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 31/7/2019 của Đảng uỷ phường Gia Viên về tổ chức Đại hội các Chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Gia Viên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ ngày 21/12/2019 đến ngày 11/01/2020, trên cơ sở  lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy phường, 18/18 chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Kết quả Đại hội 18 chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 đã bầu ra 57 cấp ủy viên chi bộ, 18 bí thư chi bộ và 17 phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội cũng bầu ra 97 đại biểu chính thức và 18 đại biểu dự khuyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường  lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 thành công là cơ sở tiến tới đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025.