Trang chủ

Hoạt động Đảng ủy - Đoàn Thể Phường

Đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ bảy HĐND phường Khóa VIII nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày đăng 07/12/2018 | 02:55 | Lượt xem: 693

Sáng ngày 06/12/2018, HĐND phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ bảy HĐND phường Khóa VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021.