Trang chủ

Hoạt động Đảng ủy - Đoàn Thể Phường

Lễ công bố Quyết định thành lập chi bộ và công đoàn Trường Mầm non Pooh House
Ngày đăng 16/11/2018 | 10:01 | Lượt xem: 921

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về "xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập"; Căn cứ Điệu lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quận ủy, Liên đoàn lao động quận Ngô Quyền, chào mừng kỷ niệm Ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20/11, chiều 15/11/2018 Đảng ủy phường Gia Viên tổ chức thành công Lễ công bố Quyết định thành lập các tổ chức chính trị tại Trường Mầm non Pooh House.