Trang chủ

Hoạt động Đảng ủy - Đoàn Thể Phường

Phường Gia Viên tổ chức Hội nghị tiếp Đoàn công tác của Trung ương Đoàn kiểm tra Kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN của phường Gia Viên
Ngày đăng 30/10/2018 | 03:18 | Lượt xem: 856

Căn cứ Công văn số 916-CV/TĐTN-BTC ngày 24/10/2018 của BCH Đoàn Tp. Hải Phòng về việc tổ chức Hội nghị tiếp Đoàn công tác của Trung ương Đoàn. 
Sáng 30/10/2018, BTV Đoàn quận Ngô Quyền, BTV Đoàn phường Gia Viên đã tổ chức thành công Hội nghị tiếp Đoàn công tác của Trung ương Đoàn kiểm tra Kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN của phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền và công tác Đoàn vụ năm 2018.