Trang chủ

Hoạt động Đảng ủy - Đoàn Thể Phường

Hội nghị đối thoại Nhân dân với Chủ tịch UBND phường năm 2018
Ngày đăng 18/10/2018 | 10:50 | Lượt xem: 1675

Thực hiện Điều 125, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 về tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân phường với nhân dân; Quyết định số 1738-QĐ/TU, ngày 27/01/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân.

Tối ngày 17/10/2018 UBND Phường Gia Viên đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND phường với nhân dân về việc triển khai cải tạo tuyến đường hè Nguyễn Hữu Tuệ - phường Gia ViênTại hội nghị đã có 12 lượt ý kiến nhân dân tham gia, qua đối thoại trực tiếp đồng chí chủ tich đã trả lời từng ý kiến của nhân dân và được nhân dân đồng thuận nhất trí cao.