Trang chủ

Hoạt động Đảng ủy - Đoàn Thể Phường

Đảng ủy phường Gia Viên tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết trung ương 7, Quyết định số 99-QĐ-TW khóa XII của Đảng
Ngày đăng 09/08/2018 | 03:35 | Lượt xem: 1431

Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/QU, ngày 27/6/2018, Kế hoạch số 137-KH/QU, ngày 13/7/2018 của Quận ủy Ngô Quyền về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và Quyết định số 875-QĐ/TW, ngày 20/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về Quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ngày 09/8/2018, Đảng ủy phường Gia Viên tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai những nội dung trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ phường.

Đ/c Vũ Thị Loan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận Ngô Quyền trực tiếp truyền đạt những vấn đề cơ bản trong các nghị quyết Trung ương 7 và Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII  

Kết thúc buổi quán triệt, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị:

- Các cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình cần cụ thể hoá cho phù hợp nhiệm vụ, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thực hiện đến từng cán bộ, đảng viên; thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Coi đây là một trong những nội dung phải được đánh giá hàng năm đối với các chi bộ và từng đảng viên.

- Từng cán bộ, đảng viên viên nghiêm túc học tập, nghiên cứu, nhận thức các nghị quyết, quyết định của Trung ương đã quán triệt, triển khai; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện và viết bài thu hoạch cá nhân.