Trang chủ

Hoạt động Đảng ủy - Đoàn Thể Phường

Đảng ủy phường Gia Viên tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai những nội dung trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ phường.
Ngày đăng 03/08/2018 | 10:14 | Lượt xem: 1233

Ngày 01/8/2018, Đảng ủy phường Gia Viên tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai những nội dung trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ phường.

Thực hiện Kế hoạch số 132-KH/QU, ngày 05/6/2018 của Quận ủy Ngô Quyền, Công văn số 148-CV/UBKTQU ngày 12/7/2018 của UBKT Quận ủy về quán triệt triển khai thực hiện Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 01-QĐ/TW ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm, thẩm quyền của Uỷ ban kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng.

Đồng chí Phạm Văn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ trực tiếp truyền đạt những vấn đề cơ bản trong các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị; quy định về trách nhiệm, thẩm quyền của Uỷ ban kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng.

 Hội nghị quán triệt có sự tham gia của trên 80% đảng viên, được ghi hình trực tiếp tại 2 Hội trường lớn của phường. Các đảng viên đã thể hiện ý thức nghiêm túc, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu nội dung các quy định. Kết thúc buổi quán triệt, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị:

Các cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình cần cụ thể hoá cho phù hợp nhiệm vụ, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thực hiện đến từng cán bộ, đảng viên; thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Coi đây là một trong những nội dung phải được đánh giá hàng năm đối với các chi bộ và từng đảng viên.

Từng cán bộ, đảng viên viên nghiêm túc học tập, nghiên cứu, nhận thức các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; nâng cao trách nhiệm trong thực hiện có hiệu quả các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương.