Trang chủ

Hoạt động Đảng ủy - Đoàn Thể Phường

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Gia Viên tổ chức dâng hương đức Ngô vương thiên tử, các anh hùng liệt sĩ tại đình Gia Viên và Nhà bia liệt sĩ phường nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sĩ.
Ngày đăng 26/07/2018 | 02:20 | Lượt xem: 1330