Trang chủ

Hoạt động Đảng ủy - Đoàn Thể Phường

Tổ DP số 19 Phường Gia Viên đã ra mắt ban vận động "Toàn dân tham gia giữ VSMT, xây dựng đô thi văn minh"
Ngày đăng 26/06/2018 | 10:04 | Lượt xem: 749

Sáng ngày 26/6/2018 ban công tác mặt trận tổ DP số 19 Phường Gia Viên đã ra mắt ban vận động "Toàn dân tham gia giữ VSMT, xây dựng đô thi văn minh"; tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức về giữ gìn VSMT, xây dựng tổ dân phố văn hóa.