Trang chủ

Hoạt động Đảng ủy - Đoàn Thể Phường

Hoạt động thường xuyên mô hình "Hũ gạo nghĩa tình" của Hội PN phường Gia Viên
Ngày đăng 11/06/2018 | 07:32 | Lượt xem: 574

Ban chủ nhiệm đã đến thăm và hỗ trợ lương thực cho 6 gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt của các chi hội 5,7,9,11,13,19 tại địa bàn phường.Hội PN phường trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của nhân dân và CBHV,rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của cộng đồng để hoạt động mô hình được lan toả và bền vững.