Trang chủ

Hoạt động Đảng ủy - Đoàn Thể Phường

Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam phường Gia Viên tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Ngày đăng 06/06/2018 | 09:12 | Lượt xem: 316

Sáng ngày 06/6/2018 ủy ban MTTQ Việt nam Phường Gia Viên tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và công tác chuẩn bị cho đại hội MTTQ VN phường nhiệm kỳ 2019 -2024.