Trang chủ

Hoạt Động Chính quyền

Chiều 14/3 Đảng uỷ - UBND phường Gia Viên đã tổ chức họp phòng chống dịch bệnh Covid 19 đến toàn thể 13 tổ dân phố,các trường học trên địa bàn nhằm triển khai các nội dung,phương án tuyên truyền,vận động nhân dân toàn phường về phòng chống dịch.
Ngày đăng 14/03/2020 | 08:01 | Lượt xem: 1235

Thực hiện chỉ đạo khẩn của Quận uỷ Ngô quyền,chiều 14/3 Đảng uỷ - UBND phường Gia Viên đã tổ chức họp phòng chống dịch bệnh Covid 19 đến toàn thể 13 tổ dân phố,các trường học trên địa bàn nhằm triển khai các nội dung,phương án tuyên truyền,vận động nhân dân toàn phường về phòng chống dịch. 
Tới dự và chỉ đạo Hội Nghị ,đ/c Đinh Thị Lương - UV BTV Quận uỷ đã phát biểu và quán triệt một số nhiệm vụ cần làm ngay đối với địa phương.