Trang chủ

Hoạt Động Chính quyền

Ban Bảo vệ dân phố phường Gia Viên đã tổ chức HN Tổng kết công tác năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
Ngày đăng 24/12/2018 | 04:08 | Lượt xem: 440

Thực hiện Chương trình công tác năm của UBND phường,nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được và rút kinh nghiệm những tồn tại trong năm 2018. Chiều 24/12/2018,Ban Bảo vệ dân phố phường Gia Viên đã tổ chức HN Tổng kết công tác năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.