Trang chủ

Hoạt Động Chính quyền

Sự kiện X quang lưu động khám sàng lọc tại phường Gia Viên
Ngày đăng 18/06/2018 | 09:59 | Lượt xem: 735

Thực hiện Công văn số 986 ngày 02/5/2018 của Sở y tế Hải Phòng và Công văn số 69 ngày 14/5 của Phòng Y tế quận Ngô Quyền về việc chuẩn bị sự kiện X quang lưu động khám sàng lọc phát hiện chủ động tại cộng đồng. Sáng 17/6, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân phường Gia Viên chỉ đạo và phối kết hợp tổ chức thăm khám cho hơn 500 lượt nhân dân trên địa bàn.