Trang chủ

Hoạt Động Chính quyền

Hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân phường khóa VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày đăng 06/06/2018 | 10:04 | Lượt xem: 338

Sáng ngày 06/6/2018 Ủy ban Nhân dân phường Gia Viên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân phường khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021.

Một số hình ảnh: