Trang chủ

Hoạt Động Chính quyền

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/218
Ngày đăng 03/06/2018 | 10:37 | Lượt xem: 293

Sáng ngày 3/6/2018 UBND Phường Gia Viên phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phường vận động nhân dân toàn phường tổng Vệ sinh môi trường, hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2018 và tháng hành động vì môi trường năm 2018.