Trang chủ

Hoạt Động Chính quyền

Phường Gia Viên tổ chức công khai, niêm yết thông báo thu hồi đất dự án Đông Khê 2
Ngày đăng 25/05/2018 | 07:26 | Lượt xem: 298

Chiều 25/4 phường Gia Viên đã tổ chức công khai, niêm yết thông báo thu hồi đất, Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, bồi thường hỗ trợ tái định cư; Công khai quy hoạch sử dụng đất, quỹ tái định cư thực hiện dự án đường Đông Khê 2.