Trang chủ

Hoạt Động Chính quyền

Tính đến thời điểm hiện tại, UBND phường Gia Viên vẫn đã và đang làm tốt dịch vụ công cấp độ 3, 4 của mô hình chính quyền điện tử. Hiện nay, UBND phường đã tiếp nhận và xử lý 55 hồ sơ trong đó có 20 hồ sơ kết hôn, 35 hồ sơ đăng ký giấy khai sinh.
Ngày đăng 01/12/2017 | 04:02 | Lượt xem: 809

Chiều ngày 01/12/2017 phường đã trao giấy đăng ký kết hôn cho công dân hiện đang cai nghiện trung tâm cai nghiện số 2 với sự hỗ trợ của ban quản lý trại. Công dân và gia đình vô cùng phấn khởi khi được cán bộ uỷ ban hướng dẫn tận tình và giúp gia đình hoàn thiện các thủ tục thông qua mô hình chính quyền điện tử và nhận giấy đăng ký kết hôn ngay khi đang tiến hành cai nghiện tại trại. Với chính quyền điện tử, mọi người dân luôn được tiếp cận với các dịch vụ công tiện ích, phù hợp với điều kiện của bản thân và gia đình.

Một số hình ảnh: