Trang chủ

Thông tin điều hành

* Phương hướng nhệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 - phường Gia Viên

Ngày đăng 01/07/2012 | 12:00 | Lượt xem: 67
Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012, phường Gia Viên đã đạt những những kết quả đáng khích lệ, để tiếp tục phát huy những kết quả đó, UBND phường đã xây dựng Phương hướng nhệm vụ 6 tháng...