Trang chủ

Lĩnh vực Y tế

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Ngày đăng 19/04/2019 | 02:39 | Lượt xem: 266
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 1. Thủ tục Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân...

Phường Gia Viên tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức ATTP.

Ngày đăng 13/12/2018 | 02:26 | Lượt xem: 871
Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án mô hình điểm quản lý thức ăn đường phố: "Cải thiện điều kiện đảm bảo ATTP thức ăn đường phố" năm 2018. Chiều hôm nay, Ban chỉ đạo liên ngành ATTP phường Gia...

Danh mục TTHC cấp Xã lĩnh vực Y tế

Ngày đăng 18/05/2018 | 08:05 | Lượt xem: 235
Danh mục TTHC cấp Xã

Quyết định công bố bộ TTHC thuộc lĩnh vực Y tế

Ngày đăng 18/05/2018 | 08:04 | Lượt xem: 219
Quyết định số 903 ngày 21/4/2017

Chi tiết Thủ tục Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (B-BYT-227725-TT)

Ngày đăng 18/05/2018 | 08:02 | Lượt xem: 240
2. Thủ tục Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (B-BYT-227725-TT)   Trình tự thực hiện ...

Chi tiết Thủ tục Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (B-BYT-227723-TT)

Ngày đăng 18/05/2018 | 07:59 | Lượt xem: 209
1-Thủ tục Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (B-BYT-227723-TT) ...

Chi tiết Thủ tục Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

Ngày đăng 17/05/2018 | 08:03 | Lượt xem: 204
3 -Thủ tục Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Trình tự thực  hiện ...