Trang chủ

Lĩnh vực Xây dựng

Tiếp nhận thông báo khởi công công trình xây dựng

Ngày đăng 01/01/2019 | 11:11 | Lượt xem: 209
* Trình tự thực hiện: - Bước 1:  Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã; - Bước 2:  Ủy ban nhân dân cấp xã có trách...