DANH MỤC Thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 15/05/2020 | 10:11 | Lượt xem: 784
DANH MỤC Thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng (kèm theo Quyết định...

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 620 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Ngày đăng 19/05/2019 | 02:41 | Lượt xem: 866
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ (0 4 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH) I. Lĩnh vực Phát triển nông thôn (02 TTHC) 1. Chứng thực Hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác ...

Thủ tục Chứng thực Hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác

Ngày đăng 07/07/2015 | 12:00 | Lượt xem: 91
* Trình tự thực hiện   Bước 1: Tổ hợp tác gửi ít nhất 02 bản hợp đồng hợp tác hoặc hợp đồng hợp tác sửa đổi, bổ sung và giấy đề nghị chứng thực hoặc chứng thực lại tới Ủy ban nhân...

Xác nhận đơn xin cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Ngày đăng 07/07/2015 | 12:00 | Lượt xem: 89
* Trình tự thực hiện: Bước 1: Chủ trang trại hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trang trại đang hoạt động.   Bước 2: Ủy ban nhân dân...

Khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng)

Ngày đăng 07/07/2015 | 12:00 | Lượt xem: 69
* Trình tự thực hiện: Bước 1: Chủ rừng gửi 01 bộ hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã để đăng ký Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Ủy ban nhân...

Khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với rừng có chủ là hộ gia đình, cá nhân đối với gỗ rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ

Ngày đăng 07/07/2015 | 12:00 | Lượt xem: 56
* Trình tự thực hiện: Bước 1: Chủ rừng gửi 01 bộ hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã để đăng ký. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Ủy ban...