Trang chủ

Liên hệ

 

 

 

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai
20/7/2015

Sáng

- Giao ban tổng hợp

 

 

 

Chiều

 - 16h họp tại Quận (Đ/c Phương)

 

 

Thứ ba
21/7/2015

Sáng

  - Họp xét duyệt QĐ62

- Đ/c Vân họp tại Quận

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ tư
22/7/2015

Sáng

- Đ/c Vân, Lanh họp tại Quận

- Đ/c Thúy dự HN sơ kết ở MT Quận

 

 

Chiều

- Đ/c Hạnh  họp tại Quận

 

 

Thứ năm
23/7/2015

Sáng

- Họp UBND

- Họp Thường Vụ

 

 

Chiều

 - 15h30 Quận ktra công tác hè

 

 

Thứ sáu
24/7/2015

Sáng

 

 - Quận tham gia đình chính sách 

 

 

Chiều

- Họp tại Quận (Đ/c Phương)

 

 

 

Thứ bảy
25/7/2015

Sáng

 - Trưc "Một Cửa"  (Đ/c Hiếu, V.Anh)