Trang chủ

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hải Phòng đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Kết quả rõ nét từ cách làm sáng tạo
Ngày đăng 24/06/2016 | 09:05 | Lượt xem: 809

Là địa phương có nhiều sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hải Phòng vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị giao lưu điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.

Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá: "Nhìn lại 5 năm qua mới thấy hết những nỗ lực đổi mới, sáng tạo và sự năng động của Đảng bộ thành phố trong thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá 11). Sự sáng tạo ấy thể hiện ở việc các cấp ủy Đảng cơ sở, mỗi tập thể, cá nhân đều chú ý xây dựng tiêu chí làm theo đúng phương châm: ngắn gọn, thiết thực - dễ nhớ- dễ thực hiện- dễ kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy Đảng cơ sở đưa việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng". 
 
Điểm nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ ở Đảng bộ thành phố là công tác kiểm tra, giám sát được các cấp uỷ Đảng, Bộ phận giúp việc các cấp coi trọng, tập trung thực hiện. Bộ phận giúp việc Thành ủy tham mưu xây dựng hệ thống tiêu chí chấm điểm thi đua thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị; gợi ý hướng dẫn cơ sở lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm và xác định lộ trình, trách nhiệm tập thể, cá nhân trong giải quyết, khắc phục. Phong trào "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) đã giúp nhiều tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn thành phố thành công trong khắc phục những vấn đề bức xúc được đông đảo dư luận nhân dân quan tâm.
 
Việc xây dựng và nhân rộng các tấm gương điển hình được các cấp ủy Đảng, địa phương quan tâm. Các tấm gương được lựa chọn biểu dương ở các cấp, nhất là tại Hội nghị biểu dương điển hình cấp thành phố hằng năm để lại dư âm tốt; điều đó thể hiện sự kỹ càng, thận trọng trong lựa chọn của các cấp uỷ Đảng, khẳng định sự vượt trội, tính thuyết phục của các điển hình nhân tố mới. Từ hàng trăm tấm gương được biểu dương cấp cơ sở, mỗi năm, thành phố tổ chức biểu dương hơn 30 tập thể và 60 cá nhân tiêu biểu. Để các tấm gương này được nhân rộng, có tác động tích cực đến phong trào học tập, làm theo của toàn thể nhân dân, Bộ phận Giúp việc Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức việc biên soạn 2 cuốn sách góp phần giáo dục truyền thống, giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, đặc biệt là thế hệ trẻ gồm: "Những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Tập 3" và cuốn: "Hải Phòng làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Bộ phận Giúp việc Ban Thường vụ Thành ủy Tổ chức điều tra xã hội học về kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 với 2.000 phiếu đến các cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đang công tác trên các lĩnh vực khác nhau tại 30 đơn vị trên địa bàn thành phố. Đây chính là căn cứ quan trọng để Ban Thường vụ Thành uỷ có sự điều chỉnh phù hợp cách thực hiện Chỉ thị 03 hằng năm.