Trang chủ

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng viên trực tiếp giúp đỡ người dân
Ngày đăng 15/05/2016 | 09:03 | Lượt xem: 584

Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua nghiên cứu nội dung chỉ thị mới này, tôi rất tâm đắc với việc Bộ Chính trị chỉ rõ, việc học tập và làm theo không chỉ dừng ở học tập theo tấm gương đạo đức của Người mà phải học "phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hoá kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hằng ngày". Thực tế là việc thực hiện các chỉ thị trước đây của Trung ương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nhiều địa phương, đơn vị còn hình thức.

 

Tôi thấy, học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ, phù hợp với khả năng của mình là điều không quá khó với mỗi cán bộ, đảng viên. Xuyên suốt trong những điều Bác nói và làm là sống và làm việc sao có tình đồng chí, đồng bào yêu thương lẫn nhau, nên khi làm tốt trách nhiệm với nhân dân, biết yêu thương, san sẻ với những người chung quanh chính là học tập, noi gương theo Bác. Với tôi, học và làm theo Bác là từ những việc nhỏ hằng ngày, là những hành động quan tâm, giúp đỡ, yêu thương mỗi người dân chung quanh mình.

 

Tôi thấy, hiện nay, ở xã nào cũng còn những hộ nghèo, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Các địa phương nên phân công những đồng chí đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn như bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, chủ tịch hội nông dân, hội phụ nữ, bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chủ tịch mặt trận… ngoài thực hiện chức trách theo chức danh của mình, cần trực tiếp nhận giúp đỡ, hướng dẫn từ 1 đến 2 gia đình vượt khó, thoát nghèo. Việc giúp đỡ phải rất cụ thể, từ cách định hướng làm gì, kế hoạch làm như thế nào; trao đổi, hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn, đến tạo điều kiện về vốn, giống…Nếu các đảng viên là người đứng đầu ở cơ sở thực hiện tốt việc giúp đỡ hộ nghèo, không chỉ có thêm kinh nghiệm, tạo được mô hình lãnh đạo xoá đói, giảm nghèo ở địa phương, thực hiện có hiệu quả chủ trương xoá đói, giảm nghèo của Đảng, còn góp phần làm cho việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở nên thiết thực, sinh động, dễ thực hiện. Qua đó, uy tín của cán bộ lãnh đạo các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở được nâng lên, nhân dân càng thêm tin tưởng; mối quan hệ giữa Đảng với dân thêm gắn bó. Mỗi đảng viên cũng có thể tự nguyện giúp đỡ những hộ nghèo, người có khó khăn trong cuộc sống ở cơ quan, đơn vị, khu dân cư mình sinh sống.