Trang chủ

Hoạt Động Chính quyền

Sáng 4/8/2020 Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Gia Viên đã họp triển khai một số văn bản hướng dẫn về phòng chống dịch covid-19
Ngày đăng 04/08/2020 | 07:33 | Lượt xem: 471

Thực hiện chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch Quận Ngô Quyền, Sáng 4/8/2020 Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Gia Viên đã họp triển khai một số văn bản hướng dẫn về phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới, Đoàn Thanh Niên phường cũng đã hướng dẫn các thành viên Ban chỉ đạo và Cán bộ công chức phường cài đặt ứng dụng Khẩu trang điện tử Bluezone.
Sau hội nghị,các đồng chí Cán bộ công chức được phân công phối hợp với ĐVTN xuống địa bàn các Tổ dân phố để hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng nhằm tự bảo vệ mình trước dịch bệnh.