Trang chủ

Hoạt Động Chính quyền

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về các vấn đề cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19.
Ngày đăng 27/07/2020 | 09:58 | Lượt xem: 550

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về các vấn đề cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19. Sáng 27/7/2020 Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Gia viên đã tổ chức Hội nghị triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với các ban ngành đoàn thể, đ/c BT chi bộ, tổ trưởng TDP. Sau Hội nghị, các đ/c cán bộ công chức phối hợp với các lực lượng tại TDP phát trên 2000 tờ Khuyến cáo phòng chống dịch lần 6 tới các hộ dân trên địa bàn phường