Trang chủ

Giới thiệu chung

Danh sách cán bộ UBND phường trực một cửa

Ngày đăng 12/05/2019 | 09:17 | Lượt xem: 870
Danh sách cán bộ UBND phường trực một cửa Trần Thị Kim Chi Văn hóa - Xã hội Đoàn Thị Vân Anh Văn phòng -Thống kê ...

Danh sách công chức, LĐHĐ UBND phường Gia Viên

Ngày đăng 12/05/2019 | 08:24 | Lượt xem: 445
Danh sách cán b ộ UBND ph ườ ng Phạm Quốc Đạt Chủ tịch MTTQ VN phường Lê Đình Phương Chủ tịch CCB phường ...

Thông tin lãnh đạo Hội đồng Nhân dân phường

Ngày đăng 01/07/2016 | 09:45 | Lượt xem: 434
1, Nguyễn Thị Hồng Thúy Chức vụ:  Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Điện thoại cơ quan: 0313.760514 Địa chỉ thư điện tử:  nguyenthihongthuy@haiphong.gov.vn Chức trách :...

Thông tin về người phát ngôn của Phường Gia Viên

Ngày đăng 15/06/2016 | 03:01 | Lượt xem: 407
Ông: Đặng Thị Ngọc Anh - Người phát ngôn Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường Điện thoại cơ quan: 0313.729.787 Địa chỉ thư điện tử: dangthingocanh .gv@haiphong.gov.vn Phụ...

Thông tin giao dịch chính thức của Phường Gia Viên

Ngày đăng 15/06/2016 | 02:59 | Lượt xem: 366
Thông tin giao dịch chính thức của Phường Gia Viên Địa chỉ: Số 05/172 Lê Lợi – Gia Viên - Quận Ngô Quyền - TP Hải Phòng Số điện thoại: 0313.760514 Email: ubndphuonggiavien@gmail.com.vn.vn...

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường Gia Viên

Ngày đăng 14/06/2016 | 03:02 | Lượt xem: 406
* Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường: Ủy ban nhân dân phường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 3, 4, 5 Điều 111; các khoản 1, 2, 4 Điều 112; các...

Đất và người phường Gia Viên

Ngày đăng 10/06/2016 | 08:54 | Lượt xem: 436
             Phường Gia Viên có diện tích khoảng 26,4 ha, phường có 3 tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Hữu Tuệ và Cấm, có 2.989 hộ dân với 12.626 nhân khẩu được chia...

Danh sách Bí thư chi bộ

Ngày đăng 20/05/2016 | 08:57 | Lượt xem: 361
Danh sách xem tại đây:

Danh sách lãnh đạo UBND phường Gia Viên

Ngày đăng 10/05/2016 | 09:02 | Lượt xem: 433
Chi tiết xem tại đây