Trang chủ

Chủ đề năm

Nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra
Ngày đăng 26/09/2017 | 04:19 | Lượt xem: 641

Các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố cần nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế; căn cứ vào nhiệm vụ, mục tiêu tăng trưởng của từng khu vực và một số ngành quan trọng, xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho từng ngành, tạo động lực phấn đấu để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố tại Chỉ thị số 17/CT-UBND về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế băn 2017.

 

Trong 6 tháng đầu năm, các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND, các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố đã đạt mức tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung cả nước và so với các địa phương trọng điểm kinh tế khác. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng ước đạt 13,26%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm là rất lớn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu của tất cả các ngành, các cấp trong tất cả các lĩnh vực, vì vậy Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tiếp tục chủ động, hành động quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong tháng 8/2017 có báo cáo đánh giá chi tiết với UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố về sự chuyển biến của ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách.
 

Để thực hiện nhanh, thúc đẩy tăng trưởng, Chủ tịch đề nghị các cấp  ngành, địa phương triển khai các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường; đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, kiểm soát nhập khẩu một số mặt hàng tiêu dùng; rà soát các dự án, doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ đang tồn đọng, kiến nghị đề xuất phương án xử lý để sớm tái khởi động, nâng cao hiệu quả các dự án…Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải; các sở, ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư phối hợp thực hiện các thủ tục để khởi công Dự án KCN Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Dự án xây dựng và phát triển hạ tầng KCN Tràng Duệ giai đoạn 3; khánh thành Nhà máy LG Display và Dự án LG Innotek…Thực hiện quy hoạch khu, vùng ứng dụng công nghệ cao thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030; năm 2017 Hải Phòng phấn đấu có thêm 01 khu nông nghiệp công nghệ cao. Công tác xúc tiến, quảng bá và thu hút khách du lịch phải đẩy mạnh hơn nữa, phấn đấu đạt mục tiêu 6,7 triệu lượt khách du lịch đến Hải Phòng trong năm 2017…

Chỉ thị yêu cầu Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu, đề xuất điều hành có hiệu quả dự toán ngân sách nhà nước, đảm bảo các khoản chi có trong dự toán, tăng cường kỷ luật, kỷ cương thu chi, tránh tình trạng thất thu và lạm thu, thực hiện triệt để tiết kiệm chi; tiếp tục rà soát lại tất cả các khoản thu trên địa bàn, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước, tập trung các khoản thu đạt thấp so với kế hoạch; kiên quyết xử lý thu hồi nợ đọng thuế, không để phát sinh nợ mới. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, phối hợp với các chủ đầu tư và cơ quan liên quan giải quyết nhanh các thủ tục hành chính trong đầu tư công, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2017.

Theo mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2017 của từng khu vực và một số ngành quan trọng của nền kinh tế như sau: GRDP khu vực dịch vụ tăng 11,7 – 11,9%; thu hút khách du lịch đạt khoảng 6,7 triệu lượt khách; kim ngạch xuất khẩu tăng 20 -21%; sản lượng hàng qua cảng đạt trên 92 triệu tấn; GRDP khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 15,23 – 16,18%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,5 – 18,5%; GRDP khu vực nông lâm thủy sản tăng 1,19 – 1,29%.

Trâm Bầu