Trang chủ

Chủ đề năm

6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Quận Ngô Quyền đạt hơn 553 tỷ đồng
Ngày đăng 29/07/2017 | 04:17 | Lượt xem: 684

6 tháng đầu năm nay, quận Ngô Quyền hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu đem lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội của quận. Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Ngô Quyền Nguyễn Đình Đương cho biết, năm nay, thành phố giao chi cục thu hơn 898 tỷ đồng thuế, tăng 44% so với kế hoạch và tăng 28% so với thực hiện năm 2016. Trong đó, thuế ngoài quốc doanh 532 tỷ đồng, tăng 44% so với kế hoạch và tăng 31% so với số thực hiện năm trước. Dự toán HĐND quận giao phấn đấu thu tăng 5% so với dự toán pháp lệnh. So với các quận Hồng Bàng, Lê Chân, quận Ngô Quyền được giao thu thuế ngoài quốc doanh cao hơn khoảng 200 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ, quận chủ động xây dựng kế hoạch hành động, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường cụ thể hóa bằng các mục tiêu, nhiệm vụ sát thực tế. Chi cục Thuế quận thực hiện nhiều biện pháp trong lãnh đạo, điều hành đối với từng khu vực thu : kiểm tra thuế, trước bạ-phí lệ phí; hộ cá thể…, tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra thuế, đôn đốc nợ đọng và xử lý nợ đọng thuế.  Chi cục tham mưu UBND quận kiện toàn ban chỉ đạo và các  tổ công tác chống thất thu ngân sách quận; phối hợp các cơ quan bảo vệ pháp luật kiểm tra, xử lý các vi phạm thuế và khai thác các nguồn thu nộp ngân sách nhà nước. Chi cục giải đáp, trả lời kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện pháp luật thuế, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định và phát triển SXKD tạo nguồn thu.

Trên cơ sở đó, các tổ công tác chống thất thu thuế của quận tập trung vào các khu vực: thu từ đất, phí – lệ phí; các tổ chức, cá nhân kinh doanh lớn, hộ vận tải tư nhân, xây dựng cơ bản tư nhân, cho thuê địa điểm sản xuất - kinh doanh, trông coi ô tô, xe đạp, xe máy; các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Các biện pháp nhằm xử lý dứt điểm và đề xuất xử lý đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, dây dưa nợ đọng thuế. Chi cục đẩy mạnh khai thuế qua internet và nộp thuế điện tử, đến nay 99% số doanh nghiệp khai thuế qua mạng và hơn 95% số doanh nghiệp nộp thuế điện tử. Quận cũng thực hiện đạt hiệu quả cao các Đề án: "Một số giải pháp tăng cường công tác thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn quận" và " Một số giải pháp tăng cường thu thuế đất lấn chiếm trên địa bàn quận". Qua đó, mỗi năm từ các khu vực trên số thu tăng thêm gần 5 tỷ đồng…

Với các giải pháp tích cực, trong 6 tháng đầu năm nay, quận Ngô Quyền thu nợ đọng tiền thuê đất được 28,5 tỷ đồng (nợ năm 2016 là 24,2 tỷ, năm 2015 trở về trước 4,3 tỷ đồng); tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gần 7,5 tỷ đồng; thu nợ đọng của 82 doanh nghiệp và 561 hộ kinh doanh được 966 triệu đồng; tiền sử dụng đất hơn 228 triệu đồng. Tổng thu ngân sách toàn quận đạt hơn 553 tỷ đồng, bằng hơn 54,2% dự toán năm, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thuế ngoài quốc doanh đạt gần 267 tỷ đồng, bằng 50,% dự toán năm, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.