Trang chủ

Chủ đề năm

Tiếp tục lựa chọn chủ đề năm 2018 của thành phố là: Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
Ngày đăng 01/01/2018 | 04:09 | Lượt xem: 638

Chiều 16/10, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 9 cho ý kiến về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2018 và Đề án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2017; mục tiêu tổng quát, chủ đề năm 2018 và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2018; về nhiệm vụ và giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực.

Theo Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố, một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2018 là: Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) tăng từ 15% trở lên so với năm 2017; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 4.195 USD; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 22%; thu nội địa (dự kiến) 23.650 tỷ đồng; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 107 triệu tấn; kinh ngạch xuất khẩu tăng 22 - 23%; thu hút khách du lịch đạt khoảng 7,5 triệu lượt khách; xây dựng nông thôn mới toàn thành phố đạt bình quân 17-17,5 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ chỉ tiêu quốc gia; thu hút 1,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Giải quyết việc làm cho khoảng 54.500 lượt người lao động; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 84,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,65%. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,9%; tỷ lệ cơ sở khám, chữa bệnh xử lý chất thải y tế đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%...

Cũng tại hội nghị, 100% đại biểu bỏ phiếu thống nhất ý kiến tiếp tục chọn Chủ đề hành động năm 2018 của thành phố là: "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh" và thông qua 19 chỉ tiêu, với mục tiêu: đưa thành phố tiếp tục phát triển bứt phá với tốc độ cao hơn năm 2017; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng một cách đồng bộ, toàn diện, nhất là các ngành và lĩnh vực trọng tâm, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhận định, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, thành phố đã hoàn thành cơ bản nhiều chỉ tiêu vượt mức năm 2017 làm nền tảng phát triển cho năm 2018. Hải Phòng được Trung ương đánh giá là điểm sáng về phát triển kinh tế năm 2017. Năm 2018, thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển; với kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các sở, ngành, quận, huyện, có nhiều bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo được tốt hơn, rõ nét hơn, khắc phục được hình thức. Những kết quả đạt được của hai năm gần đây đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với thành phố, nhân dân ủng hộ, tin tưởng vào chính sách lãnh đạo của thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2016 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV. Do đó, Thành ủy cần quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các chỉ tiêu này trên tinh thần đưa Hải Phòng vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất trong 3 năm gần đây, làm tiền đề để hoàn thành nhiệm kỳ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện Kế hoạch, trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XV theo quy định. Các địa phương tập trung cao, tăng cường rà soát lại các chỉ tiêu năm 2017, có kế hoạch cụ thể quyết tâm chỉ đạo quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ.

*** Cho ý kiến về Dự án "Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các đại biểu thảo luận về kết quả thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020 đã được phê duyệt năm 2006; rà soát, đánh giá, phân tích các yếu tố và điều kiện phát triển chủ yếu trong dự án; quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của dự án; định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và giải pháp thực hiện quy hoạch...

Qua nghe thảo luận, ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, đây là Đề án lớn thực hiện sau 10 năm; việc rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là cần thiết, đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn, đồng thời phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Đồng chí yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo tổng hợp toàn bộ ý kiến của Thành ủy, tiếp tục nghiên cứu tiếp thu để hoàn thiện Quy hoạch.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Thành ủy ủy quyền cho Thường trực Thành ủy tiếp tục cho ý kiến, chỉ đạo hoàn thiện Kế hoạch trước khi UBND thành phố trình HĐND thành phố.