Trang chủ

Cải cách hành chính

Thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 12/04/2019 | 03:47 | Lượt xem: 310
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN   1. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín...

TTHC thuoc tham quyen giai quyet cua UBND cap xa

Ngày đăng 02/04/2019 | 02:23 | Lượt xem: 79
TTHC thuoc tham quyen giai quyet cua UBND cap xa 

Dự thảo quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp xã

Ngày đăng 02/04/2019 | 02:19 | Lượt xem: 80
- Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp xã

Công bố danh mục TTHC mới

Ngày đăng 27/03/2019 | 11:55 | Lượt xem: 166
Môi trường Nội vụ Công Thương Y Tế Văn Hóa GTVT Tư pháp Giáo Dục Lao động TBXH

Thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua khen, thưởng

Ngày đăng 01/11/2018 | 10:03 | Lượt xem: 460
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN, THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (Kèm theo Công văn số     /BTĐKT-THHC ngày   /9/2018 của Ban Thi...

Thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày đăng 31/05/2018 | 02:45 | Lượt xem: 294
LĨNH VỰC TRẺ EM LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI  LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG  LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

Danh Mục Lĩnh vực Tôn giáo và Thi đua - Khen thưởng

Ngày đăng 23/05/2018 | 10:15 | Lượt xem: 441
Lĩnh vực Tôn giáo và Thi đua - Khen thưởng

Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại phường Gia Viên

Ngày đăng 04/05/2018 | 02:38 | Lượt xem: 515
I. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp xã   STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LĨNH VỰC   ...

Hệ thống “Một cửa điện tử” và Dịch vụ công trực tuyến: Vận hành chính thức từ tháng 4

Ngày đăng 02/05/2018 | 04:34 | Lượt xem: 233
HPĐT) - UBND thành phố vừa có kế hoạch vận hành, khai thác hệ thống “Một cửa điện tử” và dịch vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng năm 2018.\

Hải Phòng nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử

Ngày đăng 04/04/2018 | 04:36 | Lượt xem: 123
Từ năm 2013 đến nay, Hải Phòng luôn được Bộ Nội vụ đánh giá là địa phương dẫn đầu cả nước về Cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Việc triển khai Hệ thống phần mềm Một...

Phụ lục các lĩnh vực hoạt động của UBND phường Gia Viên được công bố phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày đăng 20/08/2017 | 02:52 | Lượt xem: 465
QT12-  Lĩnh vực Nội vụ (1) QT13- Linh vuc Lao dong TB va Xa hoi (1) (2) Thẩm quyền cấp Xã (5) QT09- Linh vuc VH-TT (1) (1) Phụ luc QT - Lĩnh  vực LĐ TB&XH...

Khai trương Cổng Dịch vụ công thành phố và đối thoại trực tuyến “Xây dựng chính quyền điện tử thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Hải Phòng thành thành phố thông minh”

Ngày đăng 16/06/2017 | 08:45 | Lượt xem: 353
Sáng 11/5, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức  khai trương Cổng Dịch vụ công thành phố  và đối thoại trực tuyến "Xây dựng chính quyền điện tử thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng...

Bước đi đầu tiên trong xây dựng Chính phủ phục vụ

Ngày đăng 18/05/2017 | 08:44 | Lượt xem: 165
Nếu tiếp tục duy trì cách thức giải quyết thủ tục hành chính mang tính thủ công, "cát cứ", thiếu sự giám sát, đánh giá như hiện nay thì những nỗ lực cải cách hành chính sẽ khó đáp ứng kỳ vọng của...

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong giải quyết TTHC

Ngày đăng 18/05/2017 | 08:43 | Lượt xem: 163
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp tục triển khai thực hiện cơ...

Quyết liệt thực hiện Đề án “Đơn giản hoá giấy tờ công dân”

Ngày đăng 18/05/2017 | 08:41 | Lượt xem: 161
(Chinhphu.vn) - Sáng ngày 6/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn...

Thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thể thao

Ngày đăng 24/04/2017 | 02:41 | Lượt xem: 123
Thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thể thao

Sở Tư pháp tổ chức tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Ngày đăng 04/03/2017 | 02:48 | Lượt xem: 109
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 17/01/2017  của Ủy ban nhân dân thành phố về  kiểm  soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ; ngày 28/02/2017,...

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực xây dựng

Ngày đăng 08/01/2017 | 02:47 | Lượt xem: 117
Ngày 28/12/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 3331/2016/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố...

17 TTHC về đất đai được thực hiện bằng phương thức điện tử

Ngày đăng 16/07/2016 | 09:34 | Lượt xem: 1444
Tại dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai để phù hợp với yêu cầu của Luật Đất đai, Luật Giao dịch điện tử và Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015

Cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan Đảng

Ngày đăng 14/07/2016 | 10:24 | Lượt xem: 1140
Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 82-KL/TƯ ngày 16-8-2011 của Bộ Chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, nhiều vấn đề quan trọng đã được cấp ủy các cấp...