Trang chủ

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

DANH SÁCH TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Ngày đăng 09/06/2016 | 02:49 | Lượt xem: 372

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được xác định là người trúng cử với tỷ lệ phiếu cao nhất tại cuộc bầu cử lần này, đạt 99,48%. Trước đó, ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 12 (năm 2007) tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đạt số phiếu cao nhất với 99,07%.