Trang chủ

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Hướng dẫn trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND
Ngày đăng 09/05/2016 | 02:34 | Lượt xem: 218

Ngày 06/5/2016, Ủy ban bầu cử thành phố ban hành Công văn số 120/UBBC-SNV về việc Hướng dẫn trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND sau khi danh sách chính thức những người ứng cử đạ được niêm yết.

Chi tiết xem và download tại đây: