Trang chủ

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Một số quy định xử phạt vi phạm về bình đẳng giới trong bầu cử
Ngày đăng 26/04/2016 | 02:32 | Lượt xem: 203

Để bảo đảm quyền bình đẳng nam, nữ trong việc bầu cử, theo quy định pháp luật, hành vi nào vi phạm, mức xử phạt như thế nào? Đối với hành vi xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử, mức độ nào sẽ bị xử lý về hình sự?

Theo Điều 6 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nam hoặc nữ tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND vì định kiến giới thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Còn đối với các hành vi xúi giục, lôi kéo người khác chỉ bỏ phiếu cho nam hoặc nữ khi bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND vì định kiến giới; cố ý tuyên truyền sai sự thật để cản trở nam hoặc nữ tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND vì định kiến giới thì bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Ngoài ra, đối với các hành vi vi phạm trên còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc xin lỗi.

 

Đối với các hành vi xúi giục người khác trì hoãn, không cung cấp hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin, mẫu hồ sơ, tài liệu nhằm cản trở nam hoặc nữ tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND vì định kiến giới; đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở nam hoặc nữ tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND vì định kiến giới thì bị áp dụng mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Ngoài ra, với các hành vi trên còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như sau: buộc khôi phục lại quyền lợi hợp pháp của người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử, buộc xin lỗi và buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh hợp lý đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần.

 

Theo quy định tại Điểm a, c, đ Khoản 4, Điều 6 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi vi  phạm: dùng vũ lực cản trở nam hoặc nữ tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND vì định kiến giới; sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ hoặc ép buộc người khác sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở nam hoặc nữ tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND vì định kiến giới; không cho nam hoặc nữ tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND vì định kiến giới. Các hành vi trên còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: buộc khôi phục lại quyền lợi hợp pháp của người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử, buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh hợp lý đối với hành vi dùng vũ lực cản trở.

 

Theo Điều 160 Bộ luật Hình sự năm 2015, người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử hoặc quyền biểu quyết khi Nhà nước trung cầu ý dân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử hoặc quyền biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân và thuộc 1 trong các trường hợp sau: có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; dẫn đến hoãn ngày bầu cử, bầu cử lại hoặc hoãn việc trưng cầu ý dân, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 2 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm.