Trang chủ

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Ủy ban nhân dân phường thực hiện niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 27/04/2016 | 09:50 | Lượt xem: 1451

Ủy ban nhân dân Phường Gia Viên tổ chức niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc khội và đại biểu HĐND và hướng dẫn của cấp trên.

Danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường được niêm yết theo từng tập của mỗi khu vực bỏ phiếu; danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu được dán lần lượt theo từng trang danh sách cử tri, đảm bảo danh sách cử tri phải dễ thấy, dễ xem để tiện cho cử tri tiện tra danh sách đã lập. Đồng thời Ủy ban nhân dân phường đã thông báo rộng rãi địa điểm, thời gian việc niêm yết danh sách cử tri để nhân dân kiểm tra, và tại mỗi điểm niêm yết đều có Sổ tiếp nhận ý kiến cử tri để cử tri kiến nghị điều chỉnh những thông tin chưa chính xác.

Khu vực bỏ phiếu số 1 gồm các cử tri: Tổ dân phố số: 1, 2, 3,4

xem tại đây

Khu vực bỏ phiếu số 2 gồm các cử tri: Tổ dân phố số: 5, 6, 7, 8

xem tại đây

Khu vực bỏ phiếu số 3 gồm các cử tri: Tổ dân phố số: 9, 10, 11, 14

xem tại đây

Khu vực bỏ phiếu số 4 gồm các cử tri: Tổ dân phố số: 12, 13,15 ,16

xem tại đây

Khu vực bỏ phiếu số 5 gồm các cử tri: Tổ dân phố số: 17, 18, 19

xem tại đây