Trang chủ

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Để chuẩn bị cho công tác nhân sự bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 27/04/2016 | 08:33 | Lượt xem: 1284

Hội nghị hiệp thương lần 2

UBND MTTQ Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần II để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Gia Viên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Một số hình ảnh: