Trang chủ

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 27/04/2016 | 08:17 | Lượt xem: 1031

Hội Nghị tiếp xúc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp

         Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Từ ngày 25/03/2016 đến ngày 09/4/2016 UBND MTTQ kết hợp UBND phường Tổ chức các hội nghị tiếp xúc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp

Một số hình ảnh: